Popularne novice

 Mesec prve pomoči, 9. september - 16. oktober: prijavi se na tečaj in postani prostovoljec!

Preventivno zdravstveni programi

Ljudi spodbujamo k zdravemu življenju in organiziramo tudi preventivne zdravstvene meritve holesterola, sladkorja v krvi in krvnega tlaka in predavanja z zdravstveno tematiko. Delujemo po krajevnih organizacijah RK v Postajah RK, v humanitarnem centru RK nekajkrat letno in na množičnih prireditvah. Predavanja in meritve so namenjene širši javnosti in so v celoti brezplačne.

Načrtovane meritve holesterola, sladkorja v krvi in krvnega tlaka po krajevnih organizacijah Rdečega križa
Dan v mesecu Ura Lokacija Telefonska številka
Bršljin
NovemberBučka
25. junij
9h - 15h  pri Gasilskem domu

Dolenjske toplice
22. julij    

 KKC

Gotna vas
Kandija Grm
27. september 16h - 17.30  
prostori KS
Mali Slatnik
27. junij
28. junij
19h
19h
Smolenja vas
Križe

Majde Šilc
28. junij 9h - 10h prostori KS
Mestne njive
20. oktoberMirna Peč
 OZRK Novo Mesto Ulica Slavka Gruma 54a, NM
030 710 222
Prečna

OktoberRegrča vas

1. sreda v mesecu

18h - 19h Dom krajanov
Stopiče

 Straža
12. novemberŠentjernej

26. avgust 

9h - 11h
sejmišče ( v sklopu Jernejevega)
Šmarjeta

22. september 7.30 - 10h Karlovškov trg v Šmarjeti
Škocjan

23. junij 16.30 - 21h ob Radulji

Šmihel

17. maj 

8h - 10h Gasilni dom Šmihel
Žužemberk

julij

 Trški dnevi    

Nazaj na vrh