Popularne novice
Transparentnost

ČLANI UPRAVLJANJA


OBMOČNI ODBOR

 • predsednica:  Danica Novak Malnar 
 • podpredsednica: Suzana Jarc
 • člani: Martina Picek (MO Novo mesto), Ivana Pelko (Dolenjske Toplice), Jelka Anžlin (Mirna Peč), Anka Blatnik Gorenc (Škocjan), Marija Kulovec (Straža), Milena Prudič (Šmarješke Toplice), Martina Metelko (Šentjernej), Tamara Plot (Žužemberk) in Tina Žitnik (CSD).

NADZORNI ODBOR

 • predsednik: Dušan Gorenc
 • članici: Milena Blatnik, Vladimira Fabjan Barbo

ČASTNO RAZSODIŠČE

 • predsednik: Janez Turk
 • članici: Anica Bukovec, Marta Gantar
 • nadomestni člani: Ema Katarina Turk, Nada Ljubec in Zofija Lužar

KOMISIJA SKLADA ZA POMOČ LJUDEM V STISKI

 • predsednica: Jelka Anžlin
 • člani:

KOMISIJA ZA POMOČI

 • predsednica: Tamara Plot
 • člana: Sonja Zagorc (CSD DBK), Maja Gorenc Šulc

KOMISIJA ZA KRVODAJALSTVO

 • predsednica: Lidija Plut
 • člani: Mirjam Žnidarčič, Andreja Radešček, Marjana Meznarčič, Primož Zore

KOMISIJA ZA PRVO POMOČ

 • predsednik: Milena Prudič
 • člani: Robert Sotler, Mitja Remih, Zdenka Mrak, Alenka Papež, Marica Harmandič

KOMISIJA ZA PODPORO KORK

 • predsednica: Suzana Jarc
 • člani: Ivana Pelko, Marta Gantar, Alijana Guculovič, Janez Turk

KOMISIJA ZA PRIZNANJA

 • predsednica: Martina Picek
 • člani: Gabrijela Kovač, Marija Pugelj, Dušan Gorenc, Marija Legan (Gotna vas)

KOMISIJA ZA DELO Z MLADIMI

 • predsednica: Anka Blatnik Gorenc
 • člani: Jožica Čampa, Nuša Rustja, Suzana Krvavica, Irena Zupančič, Robert Ogulin, Mojca Gajič Bojanc

POOBLAŠČENA OSEBA RKS ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

PROGRAMI DELA OZ RKS NOVO MESTO

LETNA VSEBINSKA POROČILA

LETNA FINANČNA POROČILA

RAZMERJE MED NAJVIŠJO IN NAJNIŽJO PLAČO V ORGANIZACIJI

Najvišja osnovna mesečna bruto plača je od sekretarke, od 1. januarja 2023 naprej znaša 2.688,11 EUR. Nanjo ne prejema nobenih dodatkov, razen dodatka za delovno dobo.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo (1.203,36) v OZ RKS Novo mesto in najvišjo (2.688,11) je 1 : 2,23. Med povprečno plačo in najvišjo pa je razmerje 1 : 1,32.

Predsednica se odpoveduje honorarju v dobrodelne namene. Drugi funkcionarji ne prejemajo honorarjev in sejnin.

DOSEŽENI REZULTATI ORGANIZACIJE


Nazaj na vrh