Popularne novice
Projekt : Re Covid

Pomoč ranljivim za boljše vključevanje v času Covid – 19

Projekt ReCovid je nastal v okviru Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto in se izvaja že od začetka razglasitve epidemije. Deluje v podporo ranljivim skupinam, kot so starejši, nezaposleni, ljudje na robu revščine in druge osebe, ki se soočajo z visoko stopnjo socialne izključenosti.

Namen projekta je pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic.

Cilji projekta so:

 • Psihosocialna pomoč in podpora ciljnim skupinam v času Covid-19,
 • opolnomočenje za boljše premagovanje izrednih situacij in Covid-19 in
 • pomoč najšibkejšim in vključevanje v prostovoljstvo.

Ciljne skupine:

 • Starejši,
 • druge osebe, ki se soočajo z visoko stopnjo socialne izključenosti.

Aktivnosti:

 • Psihosocialna pomoč z informiranjem in svetovanjem ter pridobivanje znanj za soočanje s težavami povezanimi z epidemijo,
 • telefonsko svetovanje,
 • krizna namestitev,
 • program za izobraževanje in usposabljanje za pridobivanje novih veščin in opolnomočenje za soočenje s Covid-19,
 • terensko delo,
 • organiziranje prostovoljnega delo za pomoč starejšim na domu.

Čas trajanja projekta: od 13. 3. 2020 do 31. 12. 2021

Informacije:

Simona Stegne, koordinatorka projekta
OZ RKS NOVO MESTO, Ul. Slavka Gruma 54 a, NM
T: 07/6000 670
M: 040 532 122
E-naslov: ms.ozrknm@gmail.com

Zloženka ReCovid-19

Nazaj na vrh