Popularne novice
Socialnovarstveni program Delo z brezdomnimi in socialno ranljivimi za boljše vključevanje

Socialnovarstveni program Delo z brezdomnimi in socialno ranljivimi za boljše vključevanje

Poslanstvo Rdečega križa Slovenije je z močjo humanosti izboljšati življenje ranljivih ljudi. Program v prvi vrsti prispeva k zmanjševanju tveganja revščine, večji socialni vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin in k povezanosti naše družbe.

V program vključujemo socialno ranljive skupine: brezdomne, invalide, starejše, enostarševske družine, tujce, odvisnike, mlade brezposelne, bivše zapornike, Rome in druge socialno izključene.Javni socialnovarstveni program Delo z brezdomnimi in socialno ranljivimi za boljše vključevanje bo od leta 2021 do 2027 sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  

Dejavnosti:

  • psihosocialna pomoč (urejanje dokumentov, pisanje prošenj, vključevanje v prostovoljno delo),
  • individualno načrtovanje z uporabnikom,
  • terensko delo (obiski na domu),
  • prostočasne dejavnosti/druženja s prostovoljci,
  • razdelilnica hrane - topli obrok vsak delovni dan,
  • možnost vzdrževanja osebne higiene (striženje, pranje in sušenje oblačil, oskrba s higienskimi pripomočki in uporaba kopalnice)
  • garsonjera za kratkotrajno namestitev socialno ogroženih uporabnikov, ki nimajo urejenih bivalnih razmer.

Pisarna socialne delavke je uporabnikom na voljo vsak delovni dan v delovnem času. Uporabniki lahko pokličejo na tel. št.: 07 39 33 128, 041 676 025, ki je dosegljiva v delovnem času ali pišejo na elektronsko pošto socialna.delavka.ozrknm@gmail.com

NOVICE


PROGRAM SOFINANCIRAJO:

RS Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Občina Dolenjske Toplice, Mestna občina Novo mesto, Občina Mirna peč, Občina Straža, Občina Šentjernej, Občina Škocjan, Občina Šmarješke Toplice, Občina Žužemberk.

Zloženka programa

Nazaj na vrh