Popularne novice

 Mesec prve pomoči, 9. september - 16. oktober: prijavi se na tečaj in postani prostovoljec!

Krajevne organizacije Rdečega križa
ZAP.
ŠT.
KORK IME IN PRIIMEK NASLOV GSM
e-mail

1.

Bela cerkev

Milena Činkole

Dol. Kronovo 36, Šmarješke Toplice

031 890 008

milena.cinkole@gmail.com

2.

Birčna vas

Mira Rus 

Stranska vas 20, Novo mesto

031 684 435

  rus.mira@yahoo.com

3.

Bršljin 

Marta Gantar

Bršljin 24, Novo mesto

040 389 828

  marta.gantar@gmail.com

4.

Brusnice

Marija Kuplenik

Male Brusnice 11, Brusnice

               031 513 482

  kuplenkmarija@gmail.com

5.

Bučna vas

Marija Pugelj

Muhaber 28, Novo mesto

031 620 157

6.

Bučka

Jože Mlakar

Jarčji vrh 19, Bučka

041 386 321

jjoozzee@gmail.com

7.

Center

Majda Simčič

Jerebova ul. 20, Novo mesto

040 637 675

majda.simcicster@gmail.com

8.

Dolenjske 

Toplice

Ivana Pelko

Škrile 4, Dolenjske Toplice

031 677 979

ivanka.pelko@gmail.com

9.

Dolž

Slavica Gal

Jesenovec 9, Dolž, Novo mesto

031 416 406

slavica.gal@gmail.com

10.

Drska

Sonja Hajnšek

Pavčkova 1, Novo mesto

041 348 749

sonjahaj@gmail.com

11.

Dvor                      

Marija Legan

Dvor 50, Dvor

031 382 858

marijalegan@gmail.com

12.

Gabrje 

Peter Moravec

Trdinova pot 25, Gabrje,  Brusnice

041 706 581

peter.moravec52@gmail.com

13.

Gotna vas

Marija Legan

Gotna vas 38,Novo mesto

040 725 362

jure.legan@gmail.com

14.

Hinje

Francka Pečjak

Prevole 22, Hinje

031 256 516

15.

Kandija Grm

Gorazd Mali

Paderšičeva 18, Novo mesto

064 148 998

gorazd_mali@t-2.net

16.

Ločna 

Mačkovec

Darinka Moretti

Pod Trško goro 57, Novo mesto

031 665 239

darinka.moretti@gmail.com

17.

Mali Slatnik

Alenka Papež

Petelinjek 43, Novo mesto

030 638 776

alenka.helena46@ensi.si

18.

Mestne njive

Polona Jenšterle

Koštialova 32, Novo mesto

040 229 727

polona.jensterle@gmail.com

19.

Mirna Peč

Slavica Derganc

Češence 14, Mirna Peč

031 438 966

slavi.derganc@gmail.com

20.

Majde Šilc

Bojana Prišelj Zrilič

Ilke Vaštetove 20, Novo mesto

051 354 350

bojanapz@gmail.com

21.

Otočec

Aljana Guculovič

Trška gora 94, Novo mesto

041 889 898

galjaster@gmail.com

22.

Orehovica

Nataša Novak

Orehovica 43, Šentjernej

031 330 977

23.

Podgrad

Stanislava Turk

Podgrad 1, Novo mesto

070 822 554

24.

Prečna

Marjana Meznarčič

Prečna 26 a, Novo mesto

041 204 593

marjana.meznarcic@dol-list.si

25.

Regrča vas

Metoda Gorenc

Finžgarjeva 18, Novo mesto

040 234 509

jgorenc@t-2.net

26.

Straža

Andreja Radešček

Jurka vas 6, Straža

041 230 388

andreja.radescek@yahoo.com

27.

Stopiče

Mateja Gazvoda

Hrušica 21,  Novo mesto

031 257 836

mateja.gazvoda79@gmail.com

28.

Šentjernej

Milena Drnovšek

Zameško 1, Šentjernej

051 301 840

drnovsek.milena@gmail.com

29.

Šmarjeta 

Janez Turk

Radovlja 41,  Šmarješke Toplice

041 396 164

janez.turk1@guest.arnes.si

30.

Škocjan

Gabrijela Kovač

Škocjan 66, Škocjan

041 392 741

gabrijela.kovac@guest.arnes.si

31.

Šmihel

Angelca Kristan

Krajčeva 17, Novo mesto

051 392 011

geli@kristan-sp.si 

32.

Šmihel 

Žužemberk

Marija Miklavčič

Šmihel 33,  Žužemberk

041 866 367

miklavcicmarija@gmail.com

33.

Uršna sela

Gabrijela Kulovec

 Sonja Zadnik

Vaška cesta 101, Uršna Sela

Vaška cesta 49, Uršna Sela

031 376 151

gabrijelakulovec@gmail.com

051 301 157

sonja.zadnik1@gmail.com

34.

Žabja vas

Petra Seničar

Šentjernejska 8, Novo mesto

petra.senicar@gmail.com

35.

Žužemberk 

Alenka Sajovec

Baragova cesta 15, Žužemberk

041 716 255

miran.sajovec@gmail.com

mPOSTAJA RK DAN V MESECU POLETNI ČAS ZIMSKI ČAS NASLOV
TELEFONSKA
ŠTEVILKA

BRŠLJIN

dvakrat letno

(jul., nov.)

10h-11h

10h-11h 

KS,

Klemenčičeva 13

040/389 828

BRUSNICE

prva sreda

(mar., apr., maj,

sep., okt.)

od 16h

od 16h

Brusnice, Ratež,

Dolenji Suhadol

031/725 509

DOLENJSKE 

TOPLICE

dvakrat letno

(feb., jul.)

 

 

KKC Dolensjke Toplice

031/677 979

MESTNE NJIVE

prva sreda

17h-18h

 

KS,

Mestne njive 4a

040/229 727

REGRČA VAS

prva sreda

19h-20h

17h-18h

DK,

Regrča vas 101

040/530 139

STOPIČE

po dogovoru

(dvakrat letno)

 

 

DD,

Stopiče 3

031/789 282

STRAŽA

dvakrat letno

(maj, okt.)

17h-18h

17h-18h

Občina Straža,

Ulica talcev 9

041/230 388

ŠENTJERNEJ

vsako 1. soboto

9h - 11h

9h - 11h

Trg Gorjanskega bataljona 8

051/301 840

ŠMIHEL

dvakrat letno

(apr., sept.)

8h-10h

8h-10h

GD,

Bajčeva 20

051/392 011

ŠMARJETA

prva nedelja

8h-10h

8h-10h

Občina Šmarj.Toplice,

Šmarjeta 66

041/396 164

DD - družbeni dom

DK - dom krajanov

KS - krajevna skupnost

GD - gasilski dom


Dolgi Naziv: Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Novo mesto

Krajši naziv: OZ RKS Novo mesto

Naslov: Ulica Slavka Gruma 54 a, 8000 Novo mesto


Matična številka: 5148405

Davčna številka: 22614508

Davčni zavezanec: NE

Transakcijski račun: SI56 0297 0025 9614 263

TRR SKLADA ZA POMOČ LJUDEM V STISKI: SI56 0297 0025 9477 202


Informativna gradiva

Zloženka - Našim krajanom 2021


Nazaj na vrh