Popularne novice
Krajevne organizacije Rdečega križa
ZAP.
ŠT.
KORK IME IN PRIIMEK NASLOV GSM
e-mail

1.

Bela cerkev

Milena Činkole

Dol. Kronovo 36, Šmarješke Toplice

031 890 008

milena.cinkole@gmail.com

2.

Birčna vas

Mira Rus 

Stranska vas 20, Novo mesto

031 684 435

  rus.mira@yahoo.com

3.

Bršljin 

Marta Gantar

Bršljin 24, Novo mesto

040 389 828

  marta.gantar@gmail.com

4.

Brusnice

Marija Kuplenik

Male Brusnice 11, Brusnice

               031 513 482

  kuplenkmarija@gmail.com

5.

Bučna vas

Sonja Brezovar

Župenca 47, Novo mesto

051 383 165
sonja.brezovar@gmail.com

6.

Bučka

Jože Mlakar

Jarčji vrh 19, Bučka

041 386 321

jjoozzee@gmail.com

7.

Center

Majda Simčič

Jerebova ul. 20, Novo mesto

040 637 675

majda.simcicster@gmail.com

8.

Dolenjske 

Toplice

Ivana Pelko

Škrile 4, Dolenjske Toplice

031 677 979

ivanka.pelko@gmail.com

9.

Dolž

Slavica Gal

Jesenovec 9, Dolž, Novo mesto

031 416 406

slavica.gal@gmail.com

10.

Drska

Sonja Hajnšek

Pavčkova 1, Novo mesto

041 348 749

sonjahaj@gmail.com

11.

Dvor                      

Marija Legan

Dvor 50, Dvor

031 382 858

marijalegan@gmail.com

12.

Gabrje 

Peter Moravec

Trdinova pot 25, Gabrje,  Brusnice

041 706 581

peter.moravec52@gmail.com

13.

Gotna vas

Marija Legan

Gotna vas 38,Novo mesto

040 725 362

jure.legan@gmail.com

14.

Hinje

Francka Pečjak

Prevole 22, Hinje

031 256 516

15.

Kandija Grm

Gorazd Mali

Paderšičeva 18, Novo mesto

064 148 998

gorazd_mali@t-2.net

16.

Ločna 

Mačkovec

Darinka Moretti

Pod Trško goro 57, Novo mesto

031 665 239

darinka.moretti@gmail.com

17.

Mali Slatnik

Alenka Papež

Petelinjek 43, Novo mesto

030 638 776

alenka.helena46@ensi.si

18.

Mestne njive

Polona Jenšterle

Koštialova 32, Novo mesto

040 229 727

polona.jensterle@gmail.com

19.

Mirna Peč

Slavica Derganc

Češence 14, Mirna Peč

031 438 966

slavi.derganc@gmail.com

20.

Majde Šilc

Bojana Prišelj Zrilič

Ilke Vaštetove 20, Novo mesto

051 354 350

bojanapz@gmail.com

21.

Otočec

Aljana Guculovič

Trška gora 94, Novo mesto

041 889 898

galjaster@gmail.com

22.

Orehovica
23.

Podgrad

Stanislava Turk

Podgrad 1, Novo mesto

070 822 554

24.

Prečna

Marjana Meznarčič

Prečna 26 a, Novo mesto

041 204 593

marjana.meznarcic@dol-list.si

25.

Regrča vas

Metoda Gorenc

Finžgarjeva 18, Novo mesto

040 234 509

jgorenc@t-2.net

26.

Straža

Andreja Radešček

Jurka vas 6, Straža

041 230 388

andreja.radescek@yahoo.com

27.

Stopiče

Mateja Gazvoda

Hrušica 21,  Novo mesto

031 257 836

mateja.gazvoda79@gmail.com

28.

Šentjernej

Milena Drnovšek

Zameško 1, Šentjernej

051 301 840

drnovsek.milena@gmail.com

29.

Šmarjeta 

Janez Turk

Radovlja 41,  Šmarješke Toplice

041 396 164

janez.turk.64@gmail.com 

30.

Škocjan

Gabrijela Kovač

Škocjan 66, Škocjan

041 392 741

gabrijela.kovac@guest.arnes.si

31.

Šmihel

Angelca Kristan

Krajčeva 17, Novo mesto

051 392 011

geli@kristan-sp.si 

32.

Šmihel 

Žužemberk

Marija Miklavčič

Šmihel 33,  Žužemberk

041 866 367

miklavcicmarija@gmail.com

33.

Uršna sela

Gabrijela Kulovec

 Sonja Zadnik

Vaška cesta 101, Uršna Sela

Vaška cesta 49, Uršna Sela

031 376 151

gabrijelakulovec@gmail.com

051 301 157

sonja.zadnik1@gmail.com

34.

Žabja vas

Petra Seničar

Šentjernejska 8, Novo mesto

petra.senicar@gmail.com

35.

Žužemberk 

Alenka Sajovec

Baragova cesta 15, Žužemberk

041 716 255

miran.sajovec@gmail.com

mPOSTAJA RK DAN V MESECU POLETNI ČAS ZIMSKI ČAS NASLOV
TELEFONSKA
ŠTEVILKA

BRŠLJIN

dvakrat letno

(jul., nov.)

10h-11h

10h-11h 

KS,

Klemenčičeva 13

040/389 828

BRUSNICE

prva sreda

(mar., apr., maj,

sep., okt.)

od 16h

od 16h

Brusnice, Ratež,

Dolenji Suhadol

031/725 509

DOLENJSKE 

TOPLICE

dvakrat letno

(feb., jul.)

 

 

KKC Dolensjke Toplice

031/677 979

MESTNE NJIVE

prva sreda

17h-18h

 

KS,

Mestne njive 4a

040/229 727

REGRČA VAS

prva sreda

19h-20h

17h-18h

DK,

Regrča vas 101

040/530 139

STOPIČE

po dogovoru

(dvakrat letno)

 

 

DD,

Stopiče 3

031/789 282

STRAŽA

dvakrat letno

(maj, okt.)

17h-18h

17h-18h

Občina Straža,

Ulica talcev 9

041/230 388

ŠENTJERNEJ

vsako 1. soboto

9h - 11h

9h - 11h

Trg Gorjanskega bataljona 8

051/301 840

ŠMIHEL

dvakrat letno

(apr., sept.)

8h-10h

8h-10h

GD,

Bajčeva 20

051/392 011

ŠMARJETA

prva nedelja

8h-10h

8h-10h

Občina Šmarj.Toplice,

Šmarjeta 66

041/396 164

DD - družbeni dom

DK - dom krajanov

KS - krajevna skupnost

GD - gasilski dom


Dolgi Naziv: Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Novo mesto

Krajši naziv: OZ RKS Novo mesto

Naslov: Ulica Slavka Gruma 54 a, 8000 Novo mesto


Matična številka: 5148405

Davčna številka: 22614508

Davčni zavezanec: NE

Transakcijski račun: SI56 0297 0025 9614 263

TRR SKLADA ZA POMOČ LJUDEM V STISKI: SI56 0297 0025 9477 202


Informativna gradiva

Zloženka - Našim krajanom 2021


Nazaj na vrh