Popularne novice
Projekt integrirana mreža paliativne oskrbe in NVO

Projekt integrirana mreža paliativne oskrbe in NVO

 • Naziv operacije: Integrirana mreža za izvajanje paliativne oskrbe in pomoči ranljivim ciljnim skupinam
 • Celotna vrednost operacije (z DDV): 144.827,44 eur
 • Višina upravičenih stroškov (brez DDV in ostalih neupravičenih stroškov): 134.366,00 eur
 • Programsko financiranje ESRR (80%): 107.492,80 eur

Namen je zagotoviti čim boljšo kakovost življenja bolnikov z napredujočimi neozdravljivimi boleznimi ter nuditi podporo njihovim bližnjim, v času bolnikove bolezni in po smrti. S povezovanjem in ozaveščanjem pa zmanjšati medgeneracijsko odtujenost, osamljenost in odrinjenost starejših.

V projektu so partnerji: Splošna bolnišnica Novo mesto (vodilni), UNM Fakulteta za zdravstvene vede, Slovensko društvo HOSPIC – območni odbor Dolenjska, Posavje in Bela krajina, Območno združenje RKS Novo mesto.

Projekt pokriva naslednje občine: Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog Trebelno, Novo mesto, Semič, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Straža, Šentrupert.

Finančno ga podpirata: LAS DBK, Evropska unija – Evropski sklad za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in CLLD leader.

Cilji:

 • Razviti strukturne podlage mobilne paliativne enote.
 • Oblikovati integrirano mrežo paliativne oskrbe.
 • Razviti izobraževalni program za neformalne oskrbovalce.
 • Izvedene delavnice žalovanje za psihološko pomoč svojcem.
 • Izoblikovana mreža in protokol za sodelovanje NVO na terenu.

Ciljne skupine:

 • svojci in bolniki z neozdravljivo kronično boleznijo,
 • socialno izključeni, ki ne morejo do storitev,
 • prostovoljci – neformalni oskrbovalci,
 • strokovna javnost – zdravstveni domovi, DSO, lekarne, lokalna skupnost),
 • NVO – potecialni deležniki »Mobilne mreže« za ranljive ciljne skupine.

Aktivnosti projektnega partnerja OZ RK NM:

 • Izvedba svetovanj na terenu bolnikom in njihovim svojcem paliativne oskrbe in nudenje pomoči ljudem v stiski.
 • Sodelovanje pri izvedbi delavnic za prostovoljce.
 • Vzpostavitev sodelovanja in ozaveščanje ljudi o lokalnih programih: Ozara, Življenje brez nasilja in Hospic. Sodelovanje z drugimi OZ RK – Trebnje, Črnomelj, Metlika.
 • Izvajanje animacijskih aktivnosti z namenom vključenosti in informiranosti o paliativnih programih.
 • Vzpostavitev mreže NVO za izvajanje mobilnih socialnih storitev za ranljive ciljne skupine.
 • Izdelava protokola za razvoj programa za pomoč ljudem v stiski.

Čas trajanja projekta: 1.1. 2022 - 31.5. 2023

Kontakt:

Simona Šuštarič, univ.dipl.soc.del.
E-naslov: ms.ozrknm@gmail.com
Telefon: 040 532 122

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politiki v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Nazaj na vrh