Popularne novice
Socialna aktivacija Dolenjska - program MOST

Motivacija – Odgovornost – Sprememba - Trajnost

Območno združenje Rdečega križa Novo mesto od septembra 2019 v Novem mestu izvaja projekt socialne aktivacije z imenom MOST: Motivacija – Odgovornost – Sprememba – Trajnost. Nosilec projekta je Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, ki izvaja programe v Črnomlju. Projekt socialne aktivacije finančno podpira Republika Slovenija in EU iz Evropskega socialne sklada.

Namen projekta je krepitev socialne vključenosti udeležencev in povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti, dvig motivacije in krepitev obstoječih ter pridobivanje novih socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc za učinkovito spopadanje z ovirami, ki ljudem preprečujejo vstop na trg dela.

Ciljna skupina so osebe, ki so upravičenci do denarne socialne pomoči, osebe, ki so vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ter neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko. Programi socialne aktivacije trajajo 6 mesecev. V projektnem obdobju 2019- 2022 se bo izvedlo pet programov socialne aktivacije, z vključitvijo 15 oseb v eni izvedbi.

V okviru socialne aktivacije MOST izvajamo vrsto aktivnosti za dvig motivacije, pridobivanje informacij in učenje tehnik, ki jih človek  potrebuje za vstop na trg dela, nadaljnje  izobraževanje, bolj zdravo življenje in da napreduje v življenju. Svoje delovne kompetence udeleženci razvijajo na način učenja skozi delo v okviru delavnic, prostovoljnega dela, projektnega dela in pod mentorstvom pri različnih organizacijah.

Program je razdeljen na tri vsebinske sklope oz. module in je za vključene osebe iz ciljne skupine brezplačen. 

Čas trajanja projekta: 1.9.2019 - 31.10.2022

INFORMACIJE:

Saša Banič, Urška Ravnikar
OZ RKS NOVO MESTO, Ul. Slavka Gruma 54 a, NM
M: 030-710 222, E-naslov: kreativen.ozrk.nm@gmail.com

Nazaj na vrh