Popularne novice
Programi

Preverite naše programe

PROJEKT E-RK POMOČI

Javni razpis za digitalno preobrazbo NVO ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021-2023

Namen: S projektom e-RK pomoči želimo skupaj s partnerji vpeljati novo e-aplikacijo za urejanje in pridobivanje vseh vrst pomoči na RK.

PROJEKT INTEGRIRANA MREŽA PALIATIVNE OSKRBE IN NVO

Integrirana mreža za izvajanje paliativne oskrbe in pomoči ranljivim ciljnim skupinam

Namen je zagotoviti čim boljšo kakovost življenja bolnikov z napredujočimi neozdravljivimi boleznimi ter nuditi podporo njihovim bližnjim, v času bolnikove bolezni in po smrti. S povezovanjem in ozaveščanjem pa zmanjšati medgeneracijsko odtujenost, osamljenost in odrinjenost starejših.

SOCIALNOVARSTVENI PROGRAM DELO Z BREZDOMNIMI IN SOCIALNO RANLJIVIMI ZA BOLJŠE VKLJUČEVANJE

Poslanstvo Rdečega križa Slovenije je z močjo humanosti izboljšati življenje ranljivih ljudi. Program v prvi vrsti prispeva k zmanjševanju tveganja revščine, večji socialni vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin in k povezanosti naše družbe.

SOCIALNA AKTIVACIJA DOLENJSKA – PROGRAM MOST

Namen projekta je krepitev socialne vključenosti udeležencev in povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti, dvig motivacije in krepitev obstoječih ter pridobivanje novih socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc za učinkovito spopadanje z ovirami, ki ljudem preprečujejo vstop na trg dela.

PROJEKT: RECOVID

Projekt ReCovid je nastal v okviru Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto in se izvaja že od začetka razglasitve epidemije. Deluje v podporo ranljivim skupinam, kot so starejši, nezaposleni, ljudje na robu revščine in druge osebe, ki se soočajo z visoko stopnjo socialne izključenosti.

Namen projekta je pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic.

ZAPOSLI.ME

Zaposlitev dveh delavcev. Mestna občina Novo mesto sofinancira del zaposlitve enega delavca.

Nazaj na vrh