Popularne novice
O nas

OBMOČNO ZDRUŽENJE RKS NOVO MESTO je samostojna, nevladna, humanitarna, nepridobitna in prostovoljna organizacija, ki pomaga pri preprečevanju in lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja in zdravja, krepitvi gibanja za zdravo življenje ter zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic, posebno med oboroženimi spopadi in drugimi izrednimi stanji.

Delujemo v skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije, Zakonom o društvih, ženevskimi konvencijami, Statutom Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, Statutom Rdečega križa Slovenije - zveze združenj in Statutom Območnega združenja RK Novo mesto na območju občin:

 • Mestna občina Novo mesto,
 • Občina Dolenjske Toplice,
 • Občina Šmarješke Toplice,
 • Občina Straža,
 • Občina Mirna Peč,
 • Občina Šentjernej,
 • Občina Škocjan in
 • Občina Žužemberk.

Temeljna načela Rdečega križa, ki jih spoštujemo in delujemo v skladu z njimi, so:

 • HUMANOST
 • NEPRISTRANSKOST
 • NEVTRALNOST
 • NEODVISNOST
 • PROSTOVOLJNOST
 • ENOTNOST
 • UNIVERZALNOST

ORGANIZIRANOST

Združujemo 12.000 članov v 35 krajevnih organizacijah, kjer deluje več kot 450 prostovoljcev.

ORGANI OBMOČNEGA ZDRUŽENJA RKS NOVO MESTO

OBMOČNI ODBOR

 • predsednica: Danica Novak Malnar
 • podpredsednica: Vesna Dular
 • člani: Martina Picek (MO Novo mesto), Ivana Pelko (Dolenjske Toplice), Jelka Anžlin (Mirna Peč), Anka Blatnik Gorenc (Škocjan), Marija Kulovec (Straža), Milena Prudič (Šmarješke Toplice), Martina Metelko (Šentjernej), Tamara Plot (Žužemberk) in Alen Pust (CSD). 

NADZORNI ODBOR

 • predsednica: Bojana Prišel Zrilič
 • člani: Duško Gorenc, Vladimira Fabjan Barbo

ČASTNO RAZSODIŠČE

 • predsednik: Janez Turk
 • članici: Anica Bukovec, Marta Gantar
 • nadomestni člani: Ema Katarina Turk, Nada Ljubec, Zofija Lužar

KOMISIJA SKLADA ZA POMOČ LJUDEM V STISKI

 • predsednica: Jelka Anžlin
 • člani: Vesna Dular, Mojca Novak, Suzana Jarc, Barbara Ozimek

KOMISIJA ZA POMOČI

 • predsednica: Tamara Plot
 • člana: Tjaša Filipovič (CSD DBK), Maja Gorenc Šulc

KOMISIJA ZA KRVODAJALSTVO

 • predsednica: Anka Blatnik Gorenc
 • člani: Mojca Šimc, Mirjam Žnidarčič, Klaudija Giodani, Andreja Radešček, Marjana Meznarčič, Mateja Šlajkovec

KOMISIJA ZA PRVO POMOČ: 

 • predsednik: Milena Prudič
 • člani: Marica Harmandič, Mitja Remih, Alenka Papež, Janja Stolić

KOMISIJA ZA PODPORO KORK: 

 • predsednica: Martina Metelko
 • člani: Ivana Pelko, Marta Gantar, Alijana Guculovič, Janez Turk, Barbara Ozimek

KOMISIJA ZA PRIZNANJA:

 • predsednica: Martina Picek
 • člani:  Marija Pugelj, Gabrijela Kovač, Dušan Gorenc, Marija Legan 

KOMISIJA ZA DELO Z MLADIMI: 

 • predsednica: Vesna Dular
 • člani: Robert Ogulin, Zupančič Irena, Suzana Krvavica, Alenka Jeglič, Jožica Čampa, Klemen Verček, Neli Klevišar, Darja Brezovar, Polona Jenšterle

POOBLAŠČENA OSEBA RKS ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV: 


LETNA POROČILA IN PROGRAMI DELA


Nazaj na vrh