Popularne novice

 Mesec prve pomoči, 9. september - 16. oktober: prijavi se na tečaj in postani prostovoljec!

O nas

OBMOČNO ZDRUŽENJE RKS NOVO MESTO je samostojna, nevladna, humanitarna, nepridobitna in prostovoljna organizacija, ki pomaga pri preprečevanju in lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja in zdravja, krepitvi gibanja za zdravo življenje ter zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic, posebno med oboroženimi spopadi in drugimi izrednimi stanji.

Delujemo v skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije, Zakonom o društvih, ženevskimi konvencijami, Statutom Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, Statutom Rdečega križa Slovenije - zveze združenj in Statutom Območnega združenja RK Novo mesto na območju občin:

 • Mestna občina Novo mesto,
 • Občina Dolenjske Toplice,
 • Občina Šmarješke Toplice,
 • Občina Straža,
 • Občina Mirna Peč,
 • Občina Šentjernej,
 • Občina Škocjan in
 • Občina Žužemberk.

Temeljna načela Rdečega križa, ki jih spoštujemo in delujemo v skladu z njimi, so:

 • HUMANOST
 • NEPRISTRANSKOST
 • NEVTRALNOST
 • NEODVISNOST
 • PROSTOVOLJNOST
 • ENOTNOST
 • UNIVERZALNOST

ORGANIZIRANOST

Združujemo 12.000 članov v 35 krajevnih organizacijah, kjer deluje več kot 450 prostovoljcev.

ORGANI OBMOČNEGA ZDRUŽENJA RKS NOVO MESTO

OBMOČNI ODBOR

 • predsednica: Danica Novak Malnar
 • podpredsednica: Vesna Dular
 • člani: Martina Picek (MO Novo mesto), Ivana Pelko (Dolenjske Toplice), Jelka Anžlin (Mirna Peč), Anka Blatnik Gorenc (Škocjan), Marija Kulovec (Straža), Milena Prudič (Šmarješke Toplice), Martina Metelko (Šentjernej), Tamara Plot (Žužemberk) in Alen Pust (CSD). 

NADZORNI ODBOR

 • predsednica: Vladimira Fabjan Barbo
 • člani: Duško Gorenc, Bojana Prišel Zrilič

ČASTNO RAZSODIŠČE

 • predsednik: Janez Turk
 • članici: Anica Bukovec, Marta Gantar
 • nadomestni člani: Ema Katarina Turk, Nada Ljubec in Zofija Lužar

KOMISIJA SKLADA ZA POMOČ LJUDEM V STISKI

 • predsednica: Jelka Anžlin
 • člani: 

KOMISIJA ZA POMOČI

 • predsednica: Tamara Plot
 • člana: Tina Žitnik (CSD DBK), Maja Gorenc Šulc

KOMISIJA ZA KRVODAJALSTVO

 • predsednica: Lidija Plut
 • člani: Mirjam Žnidarčič, Andreja Radešček, Marjana Meznarčič, Primož Zore

KOMISIJA ZA PRVO POMOČ: 

 • predsednik: Milena Prudič
 • člani: Mitja Remih, Alenka Papež, Marica Harmandič

KOMISIJA ZA PODPORO KORK: 

 • predsednica: Suzana Jarc
 • člani: Ivana Pelko, Marta Gantar, Alijana Guculovič, Janez Turk

KOMISIJA ZA PRIZNANJA:

 • predsednica: Martina Picek
 • člani: Gabrijela Kovač, Marija Pugelj, Dušan Gorenc, Marija Legan (Gotna vas)

KOMISIJA ZA DELO Z MLADIMI: 

 • predsednica: Anka Blatnik Gorenc
 • člani: Jožica Čampa, Nuša Rustja, Suzana Krvavica, Irena Zupančič, Robert Ogulin, Mojca Gajič Bojanc

POOBLAŠČENA OSEBA RKS ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV: 


LETNA POROČILA IN PROGRAMI DELA


Nazaj na vrh