Popularne novice
Tečaj prve pomoči za bolničarje

Kako postanem član ekipe prve pomočI RK in CZ?

Na OZ RKS Novo mesto se še kako dobro zavedamo pomena prve pomoči in tako z usposabljanji iz prve pomoči skušamo širši laični javnosti predstaviti, da je biti le nemi opazovalec v urgentni situaciji, najslabša rešitev. S 45 urnim tečajem pridobite ogromno znanja o prvi pomoči. V kolikor se odločite postati član ekipe prve pomoči, pa je za vas takšen tečaj brezplačen.

Obveznosti:

  • pomoč v izrednih razmerah, kot so množične nesreče, epidemija,…
  • obnavljanje znanja na regijskih in državnih preverjanjih usposobljenosti.

Tečaje organiziramo enkrat letno oziroma po potrebi. Več informacij dobiš na 07/39 33 126 ali nam piši na: prvapomoc.rknm@gmail.com.

Pridružite se dosedanjim ekipam, nikoli nas ni preveč.

Tečaj prve pomoči za bolničarje

Zainteresirani prostovoljci nas lahko kontaktirate preko emaila: novo-mesto.ozrk@ozrks.si ali preko tel. št. 07 39 33 125.

Prvo pomoč dajejo pripadniki enot za prvo pomoč, ki so uspešno končali predpisane programe usposabljanja in prejeli potrdilo o usposobljenosti.

Zavezanci za organiziranje enot in obseg prve pomoči so določeni v 3. členu Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16).

Oblika usposabljanja

Temeljne oblike usposabljanja so:

  • teoretična predavanja zdravnika (17 ur),
  • praktične vaje (28 ur).

Za ohranitev naziva mora bolničar vsakih pet let opraviti predpisano dopolnilno usposabljanje za bolničarja prve pomoč

Program

Prva pomoč obsega: dajanje prve pomoči poškodovanim in obolelim, pomoč pri izvajanju triaže, pomoč pri dekontaminaciji poškodovanih ali obolelih, sodelovanje pri prevozu in oskrbi lažje poškodovanih in obolelih ter pri izvajanju higiensko-epidemioloških ukrepov (peti odstavek 3. člena Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16).

Čas in kraj usposabljanja

Usposabljanje traja 45 pedagoških ur.

Kraj usposabljanja je v prostorih našega združenja ali po dogovoru.

Udeleženci usposabljanja

Na tečaju sodeluje največ 15 udeležencev.

Minimalno število udeležencev je 10.

Glede na posamezne prijave lahko skupino udeležencev oblikujemo tudi mi.

Starost kandidatov mora biti najmanj 15 let.

Literatura

Literaturo prejmejo udeleženci v elektonski obliki prvi dan tečaja.

Cena

Cena usposabljanja je za tečaj: 200,09 € z DDV, za izpit: 74,33 €.

Skupaj: 274,42 € z DDV na udeleženca in se poravna po opravljenem tečaju in izdanem računu.

Potrdilo

Udeleženci tečaja prejmejo izkaznico po uspešno opravljenem TEČAJU PRVE POMOČI ZA BOLNIČARJE, ki ga zaključimo z izpitom.

Prijava na tečaj prve pomoči

Na tečaje in izpite iz prve pomoči se lahko prijavite preko Spletne prijave za tečaj prve pomoči.

Informacije dobite na telefonski številki 07/ 39 33 125 ali 031 761 954.


 

Prijava
Prijava na tečaj prve pomoči
Nazaj na vrh