Popularne novice
Izdaja dvojnika izpita prve pomoči

OZ RKS Novo mesto od leta 1970 dalje vodi register kandidatov, ki so opravljali izpit iz prve pomoči za voznike motornih vozil.

Registrirani kandidati so ob uspešno opravljenem izpitu prejeli IZKAZNICO o opravljenem izpitu prve pomoči za voznike motornih vozil, ki ima neomejeno veljavnost.

V primeru, da posameznik izgubi izkaznico, lahko pri OZ RKS Novo mesto vloži prošnjo za izdajo dvojnika o opravljenem izpitu prve pomoči.

Postopek za izdajo dvojnika potrdila o opravljenem izpitu je sledeč:

  • Pravilno izpolnite vlogo, ki se nahaja spodaj (na dnu strani). Vlogo oddajte po mailu (prvapomoc.rknm@gmail.com) oz. osebno na OZ RKS Novo mesto v času uradnih ur.
  • Izvedite plačilo stroškov reševanja vloge za izdaje dvojnika, ki znašajo 26,11 €. Plačilo lahko izvedete s položnico ali elektronsko preko spletnega bančništva na TRR SI56 0438 5000 1703 796.
  • Vloga je pozitivno rešena ob pogoju, da je vlagatelj-ica vpisan-a v register opravljenih izpitov prve pomoči pri OZ RKS Novo mesto, da je vloga pravilno izpolnjena in plačilo izvedeno.
  • Dvojnik lahko dvignete v roku 8 dni osebno na sedežu OZRK NM ali ga prejmete po pošti.

Opozorilo

Dvojnika ne moremo izdati, če vlagatelj ni opravljal izpita prve pomoči na OZ RKS NM in v primeru, da na vlogi ni navedel pravih podatkov. V tem primeru posredujemo vlagatelju obvestilo, da ni osnove za izdajo dvojnika.

Prijava na tečaj prve pomoči

Na tečaje in izpite iz prve pomoči se lahko prijavite preko Spletne prijave za tečaj prve pomoči.

Informacije dobite na telefonski številki 07/ 39 33 125 ali 031 761 954.


 

Prijava
Prijava na tečaj prve pomoči
Nazaj na vrh