Popularne novice
<em>Prva pomoč</em>

Prva pomoč

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Novo mesto je nosilec javnega pooblastila pri izvajanju tečajev in izpitov prve pomoči in edini pooblaščeni nosilec izdaje uradnih potrdil – listin o opravljenem izpitu iz prvi pomoči.

Osnove prve pomoči

Osnove prve pomoči

S poznavanjem osnov prve pomoči lahko še pred prihodom nujne medicinske pomoči rešimo življenje. Pomislite na to, da bi bila ponesrečena oseba lahko vaš otrok, partner, starš, prijatelj, sodelavec, vi pa ne znate pristopiti in pomagati.

Zgolj nekaj pravilno nudenih osnovnih ukrepov človeku reši življenje. Rešitev je v izobraževanju. Organiziramo tečaje prve pomoči, ki potekajo v skladu z veljavno medicinsko doktrino ter so primerljivi s svetovnimi smernicami. Izvajajo jih strokovno usposobljeni predavatelji z licenco predavatelja prve pomoči RKS.

Oglej si cenik
Tečaj in izpit prve pomoči za voznike motornih vozil

Obseg: 10 šolskih ur

Termini: Tečaj poteka praviloma dva zaporedna dneva v tednu po 5 ur. O terminu ste obveščeni z SMS-jem.

Izpit prve pomoči za voznike motornih vozil

Izpit je sestavljen iz pisnega in praktičnega dela. Obvezen del izpita je praktičen prikaz temeljnih postopkov oživljanja. 

Termini: Praviloma dvakrat mesečno. Obvestimo vas z SMS-jem.

Tečaj prve pomoči za zaposlene

Obseg: Skupaj 8 ur. 

Praktični primeri najpogostejših poškodb v določeni delovni organizaciji, njihovo preprečevanje in ustrezno ukrepanje.

Tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED

Vsak drugi torek v mesecu v popoldanskem času organiziramo enourno brezplačno izobraževanje uporabe AED in temeljnih postopkov oživljanja.

Izdaja dvojnika izpita prve pomoči

OZ RKS NM od leta 1970 dalje vodi register kandidatov, ki so opravljali izpit iz prve pomoči za voznike motornih vozil. Registrirani kandidati so ob uspešno opravljenem izpitu prejeli IZKAZNICO o opravljenem izpitu prve pomoči za voznike motornih vozil, ki ima neomejeno veljavnost.

Tečaj prve pomoči za bolničarje

Tako, da pridobiš ooogromnoooo znanja o prvi pomoči na 45 urnem tečaju prve pomoči, ki ga organizira OZ RKS Novo mesto. Za tiste, ki pristopijo v ekipo prve pomoči OZ RKS Novo mesto je tečaj brezplačen. Tvoje obveznosti so, da se nam pridružiš kot prostovoljec in ko je potrebna humanitarna pomoč.

Pravne podlage:

<em>Pravne</em> podlage:
Nazaj na vrh