Popularne novice

 Mesec prve pomoči, 9. september - 16. oktober: prijavi se na tečaj in postani prostovoljec!

Na OZ RKS Novo mesto posvečamo veliko pozornost delu z mladimi, zato smo po treh letih izolacije zaradi covida na srečanje v živo ponovno povabili mentorje iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter fakultet. Obeh srečanj, 27. in 28. 9. 2022, se je udeležilo 25 predstavnikov različnih vzgojnoizobraževalnih organizacij.

Najprej smo predstavili načrtovane dejavnosti za šolsko leto 2022/23 s poudarkom na dejavnostih za posamezni nivo izobraževanja in izpostavili natečaj Male ode radosti in teden RK (8.-15. 5.), kjer lahko sodelujejo vsi. Vrtičkarjem posreduje humanitarne vrednote Križem kapica, osnovnošolcem pa nudimo delavnice Vzgoja za humanost, kjer predstavitve dela RK nadgradimo z delavnicami prve pomoči, medvrstniškega nasilja ali strpnosti. Poleg ustaljenih dejavnosti, kot so Drobtinica, Košarica, Dan za spremembe, Humanitarni dnevi mladih in številne druge, vsako leto program nadgradimo z novimi aktivnostmi.

Zelo dragoceni so primeri dobre prakse, ki so jih izpostavili posamezni udeleženci srečanja. Kakšen je odziv na sodelovanje z RK, je odvisno od podpore vodstva, tradicije humanitarnosti na šolah, letnega načrtovanja in odprtosti učnega okolja. Za uspešnim delom stojijo večinoma zagnani mentorji, ki uspejo privabiti sodelavce in mlade ter iščejo ustrezne oblike dela za izvedbo. Likovno-literarne natečaje so najuspešneje izvedli tam, kjer so jih vključili v pouk ali druge oblike dela (jutranje varstvo, podaljšano bivanje, razredne ure) in učne vsebine nadgradili s humanitarnimi. Poleg vrtcev in šol je Fakulteta za zdravstvene vede edina fakulteta v Novem mestu, ki se aktivno in uspešno vključuje v različne dejavnosti RK.

Prepričani smo, da bodo dejavnosti za mlade obogatile in nadgradile pedagoško delo v vrtcih in šolah, zato se veselimo sodelovanja tudi v šolskem letu 2022/23.

Gradiva in obvestila o delu mladih so na spletni strani Mladi.

Zgibanka_Delo_z_mladimi_2022-23.doc.pdf

Nateaj_Male_ode_radosti.pdf

Študentska krvodajalska akcija "častim 1/2 li...
Nazaj na seznam
Dan brez avtomobila
Nazaj na vrh