Popularne novice

Območno združenje RKS Novo mesto bo tudi v šolskem letu 2021/22 že 16 leto nadaljevalo s humanitarno pomočjo dijakom/študentom v obliki štipendije. Tudi to šolsko leto bo znesek štipendije 84 € mesečno. Imamo 20 prošenj dijakov, ki nimajo državne ali druge štipendije in izhajajo iz socialno šibkih družin. Lahko podelimo samo toliko štipendij kolikor pridobimo donatorjev. Do sedaj smo že zbrali osem donatorjev za osem pomoči potrebnih dijakov.

Prosimo dobrosrčne donatorje, da pomagajo in prispevajo 84 eur na mesec na naš račun, mi pa sredstva nakažemo naprej izbranim dijakov. Sporazum o doniranju sredstev podpišete za eno leto od septembra 2021 do septembra 2022 in znesek nakazujete mesečno preko trajnika. Svojo odločitev potrdite z izjavo.

Prejemniki pomoči bodo sredstva porabili za plačilo šolskih in obšolskih dejavnosti, za plačilo šolskih uniform in potrebne IKT opreme za šolsko delo. Med šolskim letom dijake in študente socialna delavka spremlja pri šolskem uspehu in po potrebi sodeluje s šolsko svetovalno službo, da se pozanima, če potrebujejo še kakšno drugo pomoč. Ob polletju prejemniki štipendije dostavijo obvestila o uspehu in takrat donatorjem pošljemo polletno poročilo. Štipendisti se radi udeležujejo naših humanitarnih akcij, ki jih organiziramo na OZ RKS Novo mesto (zbiranje hrane, humanitarni teden mladih...).

Naj vas misel na dijake ali študente, ki so iz socialno šibkejšega okolja in s tem prikrajšani za brezskrbno otroštvo, spomni na vaše želje, ki ste jih imeli v mladosti. Naj vas ti spomini spodbudijo pri odločitvi, da se nam pridružite kot donator.


452-izjava_don_2021-22_sl.pdf (PDF / 174,20 kB)


PROŠNJA ZA PODPORO ZA AKTIVNOSTI ZAJEZITVE COVID - 19

V času epidemije in kriznih razmer se je svet obrnil na glavo in na žalost niti ne vemo za koliko časa. Naše humanitarno poslanstvo, ki ga opravljamo, je v takšnih kriznih časih še posebej pomembno. V Območnem združenju RKS Novo mesto na lokalni ravni od samega začetka spremljamo informacije o širjenju virusa SARSCOV-2, ki povzroča bolezen COVID-19. Ves čas se zavedamo resnosti trenutnih okoliščin, sodelujemo z lokalno skupnostjo in usklajujemo delo v skrbi in pomoči najšibkejšim. Aktivni smo na veči področjih, saj zaposleni in prostovoljci opravljamo dostavo hrane, zdravil iz lekarn, pomagamo s plačevanjem položnic in opravljamo psihosocialno pomoč vsem našim znanim in novim uporabnikom, ki se obračajo na nas. Psihološko stanje uporabnikov je v teh časih zelo občutljivo, posebej, ko gre za strah in nezmožnost kontroliranja okoliščin v katerih smo se znašli.

Skladno s svojim poslanstvom izvajamo naloge in aktivnosti za preventivo, zmanjševanje pretiranega odziva (panike) med splošno javnostjo ter informiranjem zaposlenih, članov in prostovoljcev Rdečega križa, ki enako delujejo v svojih okoljih. Pričakujemo, da bo tudi v prihodnje dejavnost pomoči ljudem v stiki še bolj pestra, saj sledi kriza, ki bo prizadela tudi ljudi iz našega lokalnega območja.

Zato se obračamo na vas, ki ste nas podrli že pri vseh dobrodelnih akcijah in upam, da nas boste tudi tokrat.

Za izvajanje naših aktivnosti za zajezitev širjenja COVID -19 nas lahko podprete s prispevkom, ki ga nakažete na:

NASLOV: OZ RKS Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54a, 8000 Novo mesto

TRR: SI56 0297 0025 9477 202, BIC banke: LJBASI2X

NAMEN: SKLAD ZA POMOČ LJUDEM V STISKI – COVID-19

KODA NAMENA: CHAR

REFERENCA: 00-903002

O možnostih nas lahko obvestite na e-mail: novo-mesto.ozrk@ozrks.si ali tel. št.: 041746742 Barbara Ozimek.

434-prosnja_novim_don_za_2021_22_sl.docx (DOCX / 142,09 kB)

435-izjava_stip_2021_22_003_sl.doc (DOC / 155,50 kB)


20 LETNICA SKLADA ZA POMOČ LJUDEM V STISKI

Oktobra 2019 smo obeležili 20 let sklada s sloganom Nisi sam. Pripravili smo razstavo največjih humanitarnih akcij, izdali bilten s predstavitvijo 20-letnega delovanja in podelili 11 izjemnih priznanj – glavnemu pokrovitelju sklada, naj donatorjem in vsem štirim predsednicam sklada. Decembra pripravljamo dobrodelno dražbo umetniških slik, tudi leto 2020 posvečamo dejavnostim, ki bodo obogatile sklad.


321-katalog_umetnikih_slik_za_drabo_nisi_sam_oz_rks_nm_2019_1_sl.pdf (PDF / 3,09 MB)

322-konnirk_bilten_oktober_19_www_4_1_2_sl.pdf (PDF / 4,07 MB)

Vse kar je lepo, mine hitro
Nazaj na seznam
Pomoč otrokom ob začetku šolskega leta
Nazaj na vrh